Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 12_08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

  

Sławoborze, 19 grudnia 2007r.Protokół Nr 12/2007

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


W dniach: 10 i 11 grudnia br. Komisja Rewizyjna rozpatrzyła

projekt budżetu Gminy Sławoborze na 2008 rok pod względem merytorycznym

i nie wniosła uwag do planu finansowego na kolejny rok budżetowy.

Członkowie Komisji ustalili, że swoje uwagi dot. planowanych dochodów

i wydatków budżetu gminy przedstawią na komisjach problemowych,

których są poszczególnymi członkami. Odnośnie wydatków bieżących gminy:

Komisja stwierdziła, że ogłoszenie o sprzedaży lokali użytkowych w budynku byłej

szkoły filialnej w Mysłowicach ukazało się prasie 24 września br., natomiast uchwała

rady gminy o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości została podjęta

24 października br. Z wyjaśnień złożonych przed komisją przez pracownika

odpowiedzialnego p. Jerzego Sobierajskiego wynika, że pracownik nieumyślnie

i omyłkowo wykonał tą czynność, a następnie ją sprostował. Oświadczył również, że jest gotowy ponieść koszty swojego błędu. Komisja wyjaśnienia przyjęła za wyczerpujące.

Do pozostałych wydatków komisja nie wnosi uwag.


Na tym protokół zakończono i podpisano:


1. Leon Książek Przewodniczący Komisji

2. Marek Kuźma Członek Komisji

3. Jerzy Gajewski Członek Komisji