Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 2_07 z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Sławoborzu

  

Sławoborze, 24 stycznia 2007r.
RG-0063/2/07

Protokół Nr 2/07

z kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy

w Sławoborzu.W dniu 23 stycznia br. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę wydatków

urzędu gminy za IV kwartał 2006 roku. Podczas kontroli nie stwierdzono znacznych

uchybień i nieprawidłowości. Uwagi jakie nasunęły się w trakcie kontroli nie mają wpływu

na realizację budżetu, a jedynie świadczą o przeoczeniu pracowników odpowiedzialnych

za gospodarkę finansową.

Uwagi dotyczą:

1 / braku opisu na rachunkach miejsca przeznaczenia zakupionych materiały oraz artykułów,

2/ braku protokołów zdawczo - odbiorczych składników majątkowych, będących na stanie

świetlic gminnych,

3/ braku książek obiektów na poszczególne mienie, stanowiące własność gminy,

4/ podziału obowiązków z zakresu kultury na kilku pracowników urzędu.W n i o s k i:

W celu wyeliminowania nieprawidłowości i usprawnienia pracy Urzędu Gminy

niezbędne jest podjęcie następujących działań, poprzez:

1. Dokładne ewidencjonowanie dokumentacji księgowej.

2. Przekazywanie protokołem składników majątkowych gminy.

3. Prawidłowe prowadzenie gospodarki materiałowej w: świetlicach wiejskich, jednostkach

ochotniczych straży pożarnych, obiektach sportowych i innych.

4. Powierzenie obowiązków z zakresu kultury, w tym działalności świetlic wiejskich

jednemu pracownikowi urzędu gminy.

5. Przystąpienie do sporządzenia książek obiektów gminnych.


Na tym protokół zakończono.1. Leon Książek Przewodniczący Komisji

2. Marek Kuźma Członek Komisji

3. Jerzy Gajewski Członek Komisji


Sławoborze , 29 stycznia 2007r.