Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 65 _ 06 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

Sławoborze, 19 lipiec 2006r.

 

 

 

RG-0063/65/06

 

 

 

 

Protokół Nr 65 / 06

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

           W dniach: 18 i 19 lipca br. odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w trakcie,

           którego stwierdzono:

 

* Kontrola kart eksploatacyjnych samochodu BUS Nr Rej. ZSD W 112 wykazała

   następujące uchybienia:

 

1) brak podpisu wystawiającego kartę drogową oraz stwierdzającego sprawność techniczną

    pojazdu ,

2) kierowca nie podpisuje się pod stanem paliwa w chwili przejęcia i zdania karty drogowej,

3) nie wystawiane jest nazwisko dosponenta i brak w kartach podpisu osoby jadącej,

4) brak podpisu kontrolującego prawidłowość wypełniania karty drogowej. 

 

 

W N I O S K I

Należy poinformować kierowcę w jaki sposób powinna być wypełniona karta pojazdu,

oraz aby za każdym razem wymagał podpisu dysponenta korzystającego z BUSA.

 

* Do kontroli wydatków bieżących urzędu za miesiąc czerwiec br.  Komisja uwag nie

   wnosi.

* Kontrola realizacji odpowiedzi na zgłoszone interpelacje radnych wykazała,

   że są one pisemnie udzielane osobie składającej.

 

Na tym protokół zakończono.

 

1. Leon Książek Przewodniczący  .......................................

 

2. Jerzy Radzewicz                         .......................................

 

3. Waldemar Jeznach                     .......................................