Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 63_06 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze.

 

Sławoborze, 8 maj 2006 r.

 

 

 

RG-0063/1/63 /05

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokół Nr 63/06

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze.

 

 

                       

 

 

                   Komisja Rewizyjna, działając na podstawie § 82 pkt 2 Statutu Gminy

 Sławoborze  ( Dz. Urz. Województwa  Zachodniopomorskiego Nr 72 poz. 1280 

 z 2003 roku), przeprowadziła w dniu 5 maja br. kontrolę gospodarki finansowej gminy.

 Kontrolą objęto miesiąc kwiecień 2006 r. W toku czynności kontrolnych zapoznano

 się z dokumentacją księgową . Do wydatków poniesionych w okresie objętych

 kontrolą komisja nie wnosi uwag.

 

Na tym protokół zakończono.