Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 59_06 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

Sławoborze, 13 marzec 2006r.

 

 

RG-0063/59/06

 

 

Protokół Nr 59/06

posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

                                 Komisja Rewizyjna w składzie: Leon Książek – Przewodniczący Komisji, Waldemar Jeznach i Jerzy Radzewicz – Członkowie Komisji, w dniu 10 marca br. skontrolowała wydatki poniesione z budżetu gminy w  2005 roku na utrzymanie świetlic wiejskich. Na terenie Gminy Sławoborze funkcjonuje sześć świetlic wiejskich w miejscowościach: Mysłowice, Powalice, Rokosowo, Słowenkowo, Słowieńsko i Krzecko.

Na ich działalność  przeznaczono nast. środki:

- zakup energii:

                         plan             - 3.000,00 zł.,

                         wykonanie   -   717,00 zł.,

- zakup materiałów do pracy z dziećmi: gry, artykuły papiernicze, książki, sprzęt

  rtv:

                          plan             - 6.500,00 zł.,

                          wykonanie   - 7.660,00 zł. ( w tym: Powalice 943 zł., Mysłowice 1.225 zł.,

                                                                    Słowieńsko 4 216 zł., Słowenkowo 584 zł.,

                                                                    Krzecko 237 zł., Rokosowo 465 zł. ),

- remont pomieszczeń:

                           plan             - 20.000,00 zł.

                           wykonanie  -  10.177,00 zł. ( Słowenkowo 5.398 zł., Krzecko 2.614 zł.,

                                                                           Mysłowice 890 zł., Powalice 510 zł.,

                                                                           Słowenkowo 765 zł. , - w tym materiały  

                                                                           budowlane, koszenie trawy, opał, naprawy,

                                                                           ścieki),

- zakup środków czystości, elementów wystroju, gabloty, tablic:

                             plan           -   4.000,00 zł.,

                             wykonanie -     935,00 zł. ( środki czystości ).

 

Ogółem: plan               - 33.500,00 zł.

               wykonanie    - 19.489 zł.

 

Powyższe zestawienie nie obejmuje kosztów zatrudnienia świetlicowych.

Protokół niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach

i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz przekazano Wójtowi Gminym,

drugi Przewodniczącemu Rady Gminy, trzeci zarejestrowano w teczce Komisji Rewizyjnej.