Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 58_06 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

Sławoborze, 13 marzec 2006r.

 

 

RG-0063/58/06

 

 

 

 

 

Protokół Nr 58/06

posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

 

                                 Komisja Rewizyjna w dniu 9 marca br. przeprowadziła kontrolę realizacji budżetu gminy za 2005 rok w zakresie finansowania jednostek Ochotniczych

Straży Pożarnych Gminy Sławoborze.

 

Skontrolowano wydatki jednostek w : Sławoborzu , Rokosowie i Słowieńsku

i wynosiły one w poszczególnych działach:

1) nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagrodzeń – 5.945,29 zł.,

2) wynagrodzenia osob. pracowników – 2.823,96 zł.,

3) wynagrodzenia dodatkowe – 221,78 zł.,

4) składki na ubez. społ. - 760,29 zł.,

5) składki na fundusz pracy – 75,40 zł.,

6) wynagrodzenia bezosobowe – 7.033,40 zł.,

7) zakup materiałów i wyposażenia – 19.764,67 zł.,

8) zakup energii – 7.478,30 zł.,

9) zakup usług pozostałych – 5.205,79 zł.,

10) podróże służbowe – 550,81 zł.,

11) składki i opłaty pozostałe: 680,00 zł.,

 

W sumie na działalność straży przeznaczono środki w kwocie 50.539,69 zł.

 

W n i o s k i

Komisja nie wnosi uwag co do sposobu realizacji budżetu.

Jednak w dziale zakup energii elektrycznej zwraca uwagę znaczne jej zużycie w strażnicy

OSP Sławoborze.  Ponieważ sytuacja taka miała również miejsce w latach ubiegłych,

co było ujmowane w protokołach kontrolnych, wskazane i wręcz konieczne byłoby zobowiązanie gospodarza obiektu do opracowania planu oszczędnościowego.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Leon Książek           - Przewodniczący Komisji                                

Jerzy Radzewicz      - członek Komisji

Waldemar Jeznach  - członek Komisji