Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 51_05 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze

 

Sławoborze,  25.12.2005r.

 

 

 

RG-0063/1/51/05

 

 

 

Protokół Nr 51/05

posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sławoborze.

 

 

 

                                    Komisja na posiedzeniu w dniu 4 listopada br. dokonała kontroli

              w zakresie sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

             

              Stwierdzono, że  :

              1) dochody do budżetu gminy na 2005  z  wyżej wymienionego tytułu zaplanowano

                   w kwocie 96.842,10 zł.  

                       

             2)  w  bieżącym roku sprzedano m.in.: dwadzieścia nieruchomości, w tym dziesięć

                  w Sławoborzu, dwie w Białym Zdroju  oraz po jednej  w  Słowieńsku

                  i Jastrzębnikach.

                  Z analizy wynika , że dochody  ze  sprzedaży składników  majątkowych gminy 

                  za dziesięć miesięcy br. ( wg wydruku ) wyniosły 30.339,64 zł.

 

 

             W n i o s k i

             Należy zintensyfikować działania, które spowodują wzrost dochodów do budżetu

             ze sprzedaży  i opłat z tyt.  najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy.

             Osiągnięte wyniki ( na poziomie około 30% ) świadczą  o konieczności przystosowania

             planu do realnych możliwości oraz o potrzebie zastosowania procedur ułatwiających

             wykonanie zamierzeń.

 

             Na tym protokół zakończono

 

             1. Leon Książek  - Przewodniczący Komisji           

             2. Jerzy Radzewicz  - członek Komisji     

             3. Waldemar Jeznach  - członek Komisji