Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Protokół Nr 48_05 posiedzenia Komisji Rewizyjnej

 

Sławoborze, 19.08.2005r.

 

 

 

RG-0063/1/48/05

 

 

 

 

 

Protokół Nr 48/05

posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

 

 

 

W dniach: 18 i 19 sierpnia br. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę:

 

1. Realizacji umowy zawartej pomiędzy Urzędem Gminy Sławoborze, a Gminnym Ludowym

    Klubem Sportowym “Pomorzanin”.

    Podczas kontroli stwierdzono, że klub sportowy nie przestrzega punktów zawartych w umowie,

    a w szczególności § 7 pkt 3, który zobowiązuje stowarzyszenie do składania sprawozdań  

    finansowych z prowadzonej działalności w terminie 15 dni po upływie kwartału.

    Do chwili obecnej sprawozdanie takie nie wpłynęło.

    W n i o s e k 

     Komisja uważa, że do chwili wywiązania się z umowy dotacje na klub powinny

     być wstrzymane.

 

2. Wydatków bieżących Urzędu Gminy za miesiąc lipiec br.

    W n i o s e k

    Poza brakiem opisu faktury nr 69/2005 z dnia 30.06.2005 ( data wpływu 19.07.br. ),

    Komisja nie wnosi innych uwag.

 

 

 

 

Na tym protokół zakończono i podpisano:

              Leon Książek  Przewodniczący

              Jerzy Radzewicz

              Waldemar Jeznach