Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2010 r.Zarządzenie Nr 19/2011Wójta Gminy Sławoborze z dnia 31 marca 2011 r.w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sławoborze na 2010 r. oraz informacji o stanie mienia Gminy Sławoborze

19.7 KBPobierz

Załącznik Nr 2 Wydatki

82 KBPobierz

Załącznik Nr 1 Dochody

55 KBPobierz

Zał.Nr 6a Wydatki na zadania zlecone na 2010

46 KBPobierz

Zał.nr 4 Wykonanie WPI 2010 r.

37 KBPobierz

Zał. nr 8 Wydatki Fundusz sołecki

49 KBPobierz

Zał. nr 7 Wyk.zadań ustawy Prawo ochrony środ.

27 KBPobierz

Zał. Nr 6 Dochody dot zadań zleconych na 2010

30 KBPobierz

Zał. Nr 5a ProgProfRozwProblAlkoh 2010 WYDATKI

26 KBPobierz

Zał. Nr 5 ProgProfRozwProblAlkoh 2010 Dochody

23 KBPobierz

Zał. nr 4b Limity wydatków na programy operacyjne w 2010 i kolejnych

41 KBPobierz

Zał. nr 4a Wydatki inwestycyjne gminy w 2010 r.

38 KBPobierz

Zał. nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

22 KBPobierz

SPRAWOZDANIE ROCZNEz wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu za 2010 rok

149 KBPobierz

Wykonanie budżetu 2010

45 KBPobierz

Wydatki GOPS za 2010r. TABELE

88 KBPobierz

Tabela 1 ZMIANY W BUDŻECIE GMINY W 2010 R.

41 KBPobierz

Tabela 2. Zestawienie zmian wprowadzonych do projektów realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków z funduszy z UE w 2010 r.

21 KBPobierz

Sprawozdanie za 2010 r. -dla GKRPA -opisówka

22 KBPobierz

Sprawozdanie roczne z wykonaniu planu finansowego Zespołu Szkół Publicznych w Sławoborzu za rok 2010

262 KBPobierz

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2010 R.

132 KBPobierz

Zestawienie wydatków zrealizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Narkomanii

17.4 KBPobierz

SPIS TREŚCI

47 KBPobierz

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY SŁAWOBORZE

19.6 KBPobierz

INFORMACJAz wykonania planów finansowych jednostek pomocniczych - Rad Sołeckich w 2010 r.

45 KBPobierz