Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sławoborze za 2009 r.Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 r.

1.4 MBPobierz

WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW LUB OPŁAT UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W 2009R. W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ

43 KBPobierz

Wykon.limity wydatków na programy operacyjne w 2009 r.

36 KBPobierz

Wykon.GPRPAiPN w 2009 r.

27 KBPobierz

Wykon.dochody zadań zleconych w 2009 r.

30 KBPobierz

Wyk.GOPS za 2009 rok

116 KBPobierz

Wyk.doch.gminy za 2009

59 KBPobierz

Wydatki związane z WPI

32 KBPobierz

Wydatki inwestycyjne gminy w 2009 r.

35 KBPobierz

Sprawozdanie opisowe

1.0 MBPobierz

Informacje ZSZP o wyk. budżetu 2009

335 KBPobierz

Zmiany w budżecie w 2009 r.

46 KBPobierz

Zarządzenie Wójta Gminy przedłożenie sprawozdania za 2009

23 KBPobierz

Wynik finansowy budżetu 2007-2009

104 KBPobierz

Wykon.wydatki budżetu,GFOŚiGW w 2009

138 KBPobierz

Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholi w 2009

25 KBPobierz

PiR budżetu 2009

24 KBPobierz

Spis treści

0.9 MBPobierz