Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

UCHWAŁA NR XXXVI/179/2009 Rady Gminy Sławoborze z dnia 30 grudnia 2009 rokuZał. nr 8 Wydatki Fundusz sołecki

34 KBPobierz

Zał. nr 7 Przychody i koszty GFOŚiGW w 2010 r.

19.0 KBPobierz

Zał. nr 6a Wydatki na zadania zlecone w 2010 r.

29 KBPobierz

Zał. Nr 6 Dochody dot zadań zleconych na 2010

22 KBPobierz

Zał. Nr 5a ProgProfRozwProblAlkoh 2010 WYDATKI

21 KBPobierz

Zał. Nr 5 ProgProfRozwProblAlkoh 2010 Dochody

18.0 KBPobierz

Zał. nr 4b Limity wydatków na programy operacyjne w 2010 i kolejnych

30 KBPobierz

Zał. nr 4a Wydatki inwestycyjne gminy w 2010 r.

28 KBPobierz

Zał. nr 4 WPI

29 KBPobierz

Zał. nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

17.0 KBPobierz

Zał. Nr 2 Wydatki budżetu gminy na 2010

45 KBPobierz

Zał. Nr 1 dochody 2010

42 KBPobierz

UCHWAŁA NR XXXVI/179/2009Rady Gminy Sławoborzez dnia 30 grudnia 2009 rokuw sprawie przyjęcia budżetu Gminy Sławoborze na 2010 r.

79 KBPobierz