Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Informacja z wykonania planu finansowego GOPS za I półrocze 2009INFORMACJA z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień (alkohol, narkotyki) za I półrocze 2009 roku.

40 KBPobierz

INFORMACJAz wykonania budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sławoborzu za I półrocze 2009 roku

95 KBPobierz

Dochody GOPS w Sławoborzu za I półrocze 2009 roku.Wydatki związane z realizacją zadań zleconych GOPS w Sławoborzu w I półroczu 2009 r.Wydatki budżetu GOPS w Sławoborzu wg działów i rozdziałów w I półroczu 2009

88 KBPobierz