Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009Zmiany w budżecie gminy wprowadzone w trakcie wykonania w I półroczu 2009 r.

43 KBPobierz

Zarządzenie Nr 25/2009Wójta Gminy Sławoborzez dnia 31 sierpnia 2009 r.w sprawie przedstawienia sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy Sławoborze I półrocze 2009 r.

27 KBPobierz

Dochody i wydatki budżetowe zwiazane z realizacją zadań w drodze porozumień między jst w I półroczu 2009 r.

126 KBPobierz

Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w I półroczu 2009 r.

137 KBPobierz

Wydatki związane z WPI na lata 2008 - 2013 w I półroczu 2009, w tym realizowane z funduszy UE

38 KBPobierz

Dochody i wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z funduszy UE i innych … w I półroczu 2009 r.

45 KBPobierz

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w I półroczu 2009 r.

28 KBPobierz

INFORMACJAO PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY SŁAWOBORZEW I PÓŁROCZU 2009 R.

422 KBPobierz

INFORMACJA za 2009 fiszka

29 KBPobierz

Dochody związane z realizacją zadań zleconych w I półroczu 2009

33 KBPobierz

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w I półroczu 2009 r.

25 KBPobierz