Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r

  
Przychody i rozchody budżetu w 2007r.

w złotych

Treść Klasyfikacja § Kwota

2 3 4759 954,00

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 952 302 385,61

Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych 955 457 568,39404 000,00

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 404 000,00