Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej
na 2010 rok

m-c                                     tematyka kontroli i posiedzeń       


Styczeń                 - sprawozdanie z działalności komisji za rok 2009,      
                              - kontrola wydatków bieżących Urzędu Gminy za miesiąc
                                grudzień 2009r.,
                              - kontrola realizacji postulatów i wniosków za II półrocze 2009r..

Luty                      - kontrola zawartych umów cywilnoprawnych przez Wójta Gminy 
                                 w 2009 roku,
                              - kontrola wydatków na płace, szkolenia i delegacje służbowe
                                w Urzędzie Gminy Sławoborze za 2009 rok,
                              - zaopiniowanie materiałów na sesję.
                             
Marzec                 - koszty ogrzewania obiektów szkolnych i hali sportowej,
                              - zaopiniowanie materiałów na sesję,
                              - wydatki bieżące urzędu za:styczeń i luty.

Kwiecień              - realizacja budżetu Gminy Sławoborze za rok 2009.
                              - przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium
                                dla Wójta Gminy                  

Maj                       - kontrola przeprowadzonych przetargów,      
                              - kontrola naprawy i modernizacji dróg, ulic i chodników,
                              - zaopiniowanie materiałów na sesję.
   
Czerwiec              - kontrola wydatków na utrzymanie Ochotniczych Straży
                                Pożarnych i Klubu Sportowego „Pomorzan”,
                              - realizacja wydatków w ramach funduszu sołeckiego,                   
                              - wydatki bieżące urzędu za:kwiecień i maj.

Lipiec                   - przerwa wakacyjna

Sierpień               - informacja dotycząca wydanych decyzji o umorzeniach
                               i odroczeniach należności wobec gminy,
                             - analiza informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy
                               w pierwszym półroczu 2010 roku,
                             - wydatki bieżące urzędu gminy za: maj, czerwiec i lipiec.
Wrzesień               
                             - podsumowanie pracy Komisji Rewizyjnej w latach: 2006 – 2010.