Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

HARMONOGRAM Gminnej Komisji Wyborczej w Sławoborzu w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Sławoborzu w okręgu wyborczym Nr 5 i Nr 10 do dnia 29 października 2010 r. do godz. 24.00HARMONOGRAMGminnej Komisji Wyborczej w Sławoborzuw zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na radnych do Rady Gminy w Sławoborzu w okręgu wyborczym Nr 5 i Nr 10 do dnia 29 października 2010 r. do godz. 24.00

22 KBPobierzPodgląd pliku