Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sławoborze z dnia 15 października 2010r. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Sławoborzez dnia 15 października 2010r.o numerach i granicach obwodów głosowaniaoraz wyznaczonych siedzibach ObwodowychKomisji Wyborczych w wyborach zarządzonychna dzień 21 listopada 2010r.

14.0 KBPobierzPodgląd pliku