Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

H A R M O N O G R A M PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA RADNYCH RADY GMINY SŁAWOBORZE I KANDYDATOW NA WÓJTA GMINY SŁWOBORZE PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W SŁAWOBORZU

H A R M O N O G R A M

PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA RADNYCH
RADY GMINY SŁAWOBORZE I KANDYDATOW NA WÓJTA GMINY SŁWOBORZE PRZEZ GMINNĄ KOMISJĘ WYBORCZĄ W SŁAWOBORZU

Wybory samorządowe w dniu 21 listopada 2010 roku.

           
               18 październik 2010r. w godz. 13.00 – 17.00
               19 październik 2010r. w godz. 13.00 – 17.00
               20 październik 2010r. w godz. 13.00 – 17.00
               21 październik 2010r. w godz. 13.00 – 17.00
               22 październik 2010r. w godz. 13.00 – 24.00
               25 październik 2010r. w godz. 13.00 – 17.00
               26 październik 2010r. w godz. 13.00 – 17.00
               27 październik 2010r. w godz. 13.00 – 24.00

             
Zgłoszenia kandydatów na radnych przyjmowane są do dnia 22 października 2010 r.
do godz. 24.00 .

Zgłoszenia kandydatów na Wójta Gminy Sławoborze przyjmowane są do dnia
27 października 2010r. do godz. 24.00.

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej – Urząd Stanu Cywilnego w Sławoborzu,
ulica Kolejowa 8 pok. 1
                                                                                        

                                                                         Przewodniczący
                                                             Gminnej Komisji Wyborczej
                                                                         w Sławoborzu