Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W SŁAWOBORZU

INFORMACJA 
GMINNEJ  KOMISJI  WYBORCZEJ
W  SŁAWOBORZU
                      Zgodnie z postanowieniem  Nr 720-1/1- Komisarza Wyborczego
w Koszalinie z dnia 07 października 2010 roku w sprawie powoływania terytorialnych komisji wyborczych została powołana GMINNA  KOMISJA WYBORCZA W SŁAWOBORZU, w niżej wymienionym składzie:

           1. Weronika Zając
           2. Agata Sobko
           3. Renata Anna Zakrzewska-Cąkała
           4. Jerzy Sobierajski
           5. Sylwia Opieka
           6. Danuta Idziaszczyk
           7. Renata Biłas


Komisja w dniu 11 października 2010 roku na swoim pierwszym
posiedzeniu wybrała:

Przewodniczącego  Komisji  - Jerzy Sobierajski  
Z-ca Przewodniczącego         - Sylwia Opieka 
                                      Przewodniczący
                                        Gminnej Komisji Wyborczej
                                     w Sławoborzu
                                        Jerzy Sobierajski