Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Wójt Gminy Sławoborze informuje, że od 1 października 2010 r. do 11 listopada 2010 roku można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów

I N F O R M A C A J A

    Wójt Gminy Sławoborze informuje, że od 1 października  2010 roku do 11 listopada 2010 roku można składać wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz  w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  zarządzonych na 21 listopada 2010 roku.
Wniosek składa się na druku (Wniosku), który stanowi załącznik do niniejszej informacji.
(Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 września 2010 roku w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – Dz. U. Nr 170, poz. 1146)
Dodatkowych informacji udzielają:
Sekretarz Gminy - Czesława Sobieraj Tel. (94)36 47 471 lub (94) 36 47 559
Inspektor  - Barbara Grabarczyk – Tel. (94)36 47 461 lub (94) 36 47 559

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

416 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o pełnomocnictwo 2

111 KBPobierzPodgląd pliku

Wniosek o pełnomocnictwo 1

63 KBPobierzPodgląd pliku