Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Sławoborze z dnia 24 września 2010 roku. o granicach i numerach okręgów wyborczych, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Gminy w Sławoborzu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji..O B W I E S Z C Z E N I EWójta Gminy Sławoborzez dnia 24 września 2010 roku.o granicach i numerach okręgów wyborczych,liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczychw wyborach do Rady Gminy w Sławoborzu oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej.

35 KBPobierzPodgląd pliku