Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009 Wójta Gminy Sławoborze z dnia 11 maja 2009 roku

ZARZĄDZENIE Nr 15/2009
Wójta Gminy Sławoborze
z dnia 11 maja 2009 roku

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz. 219 – ze zmianami) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 roku – Ordynacja Wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. Nr 46, poz. 499 – ze zmianami) – z a r z ą d z a m, co następuje:

     § 1. Powołuję Obwodowe Komisje Wyborcze do przeprowadzenia wyborów
do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 07 czerwca 2009 roku.

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Sławoborzu

1.    Irena Wandas
2.    Justyna Małolepszy
3.    Marzanna Sowa
4.    Bartłomiej Bobik   
5.    Hanna Szewczyk
6.    Mirosława Kwatyra
7.    Sebastian Sędzik

Obwodowa komisja Wyborcza Nr 2 w Sławoborzu


1.    Andrzej Bajurski
2.    Wiesław Wolski
3.    Jolanta Olek
4.    Przemysław Bocheński
5.    Maria Mnich
6.    Jerzy Sobierajski
7.    Alicja Klupieć

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Mysłowicach

1.    Barbara Grabarczyk
2.    Andrzej Milczarek
3.    Joanna Swarcewicz
4.    Anna Kocur Zychowicz
5.    Beata Stosio
6.    Alina Kalecińska
7.    Joanna Czarny
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr  4 w Krzecku

1.    Waldemar Kutkowski
2.    Halina Sobierajska
3.    Iwona Wojtysiak
4.    Jolanta Patyk
5.    Henryk Adamczyk
6.    Izabela Wołoszyn
7.    Marcin Bajurski

   § 2. Składy osobowe komisji podaje się do wiadomości publicznej poprzez
wywieszenie na tablicach informacyjnych i BIP urzędu gminy.

   § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 Wójt Gminy  Sławoborze
Waldemar  Jeznach