Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Rejestr wyborców

Na platformie ePUAP, do której należy Urząd Gminy Sławoborze, każdy wyborca może sprawdzić swoją przynależność do rejestru wyborców drogą elektroniczną.
Aby uzyskać informację, czy w danej gminie obywatel widnieje w rejestrze wyborców, należy:

Założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP - www.epuap.gov.pl postępując zgodnie z zamieszczonymi w serwisie instrukcjami.
Zalogować się na platformę ePUAP.
Z Katalogu usług publicznych wybrać usługi Urzędu Gminy Sławobporze ( usługi wg podziału terytorialnego -> WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE -> Powiat świdwiński -> Sławoborze )
Wybrać usługę o nazwie "Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców"
Wypełnić udostępniony formularz elektroniczny i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym
W odpowiedzi system wyświetli informację czy wyborca znajduje się w rejestrze wyborców Gminy Sławoborze