Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sławoborze, 16 sierpień 2011r.

Informacja
o posiedzeniach Komisji Rady Gminy Sławoborze.

W dniu 20 września br. odbędą się w biurze rady posiedzenia:

Komisji Rewizyjnej o godz. 13.00 . Tematem posiedzenia komisji będą wydatki związane z funkcjonowaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Turystyki, Sportu i Porządku Publicznego o godz. 13.40 , z proponowanym porządkiem obrad:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Sławoborze za I półrocze
    2011r.
2. Propozycje do projektu budżetu Gminy Sławoborze na 2012 rok.
3. Sprawy bieżące/wolne wnioski.