Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Nowości w rolnictwie

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Inne

Petycje

Deklaracja na podatek leśny (DL-1) ze stawkami

57 KBPobierz

Załącznik (Z-R) w przypadku posiadania większej liczby działek

26 KBPobierz

Deklaracja na podatek rolny (DR-1) ze stawkami

83 KBPobierz

Deklaracja na podatek rolny (DR-1)

83 KBPobierz

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

57 KBPobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) ze stawkami

81 KBPobierz

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1)

70 KBPobierz