Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Załącznik nr 3- opis WPF

30 KBPobierz

Zał.Nr 7 Dotacje

22 KBPobierz

Zał.Nr 6a ProgProfRozwProblAlkoh 2010 WYDATKI

25 KBPobierz

Zał.Nr 6 ProgProfRozwProblAlkoh 2012 Dochody

22 KBPobierz

ZAŁ.NR 4 DOCHODY NA Z.ZLECONE NA 2012 R.

27 KBPobierz

ZAŁ.NR 4 A WYDATKI NA Z.ZLECONE NA 2012

28 KBPobierz

ZAŁ.NR 2 WYDATKI OGÓŁEM NA 2012

57 KBPobierz

Zał. Nr 8 Plan Inwestycyjny

33 KBPobierz

ZAŁ. NR 5 PLAN FIN.FUND.SOŁECKICH NA 2012 R.

25 KBPobierz

Zał. Nr 3 Przychody i rozchody budżetu w 2012 r.

22 KBPobierz

ZAŁ. NR 1 DOCHODY OGÓLEM NA 2012

52 KBPobierz

Uchwała Nr XV/74/11

27 KBPobierz