Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Sławoborze, 6 marzec 2012r.

 

 

Informacja

o posiedzeniu Rady Gminy w Sławoborzu.

 

W dniu 9 marca  2012 roku ( piątek ) o godz. 1200 w sali narad Domu Kultury

w Sławoborzu odbędzie się sesja nadzwyczajna Rady Gminy w Sławoborzu,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego 

    zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na obszarze

    Gminy Sławoborze.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie

    gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

5. Zamknięcie obrad.

 

 

 

 

                                                                               

                                                   Przewodniczący Rady

                                                                                       Marek Kuźma