Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XX/106/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany uchwały nr XIII/62/2007 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 24 października 2007 r. dotyczącej przyjęcia : „Gminnego Programu Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015” oraz „Gminnego Programu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Sławoborze na lata 2007-2015”.

246 KBPobierz