Przejdź do treści

Urząd Gminy

Poradnik petenta

Nowości w rolnictwie

Wzory formularzy podatkowych

Oferty pracy

Ogłoszenia

Prawo lokalne

Protokoły z posiedzeń

Obwieszczenia

Dane publiczne

Zamówienia publiczne

Plan pracy Rady Gminy i jej Organów

Nowości z Gminy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Lokalny Program Rewitalizacji Obszarów Wiejskich Gminy Sławoborze na lata 2007-2013

Ochrona środowiska

Organizacje pozarządowe

Wybory

Lokalna strategia rozwoju

Rejestr Instytucji Kultury

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Koła Łowieckie na terenie Gminy Sławoborze

Inne

Petycje

Polityka Ochrony Danych

Uchwała Nr XXI/109/12 Rady Gminy w Sławoborzu z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Zachodniopomorskim Zarządem Dróg w Koszalinie, Powiatem Świdwińskim i Gminą Sławoborze w sprawie określenia zasad wykonania i finansowania przebudowy drogi powiatowej nr 0292Z na odcinku ulic Lipowa i Kolejowa w Sławoborzu.

111 KBPobierz