Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać na konto:

Pomorski Bank Spółdzielczy w Świdwinie

Numer konta: 81858100040006724720000001