Nazwa podmiotu publicznego: Urząd Gminy Sławoborze

Status pod względem zgodności z ustawą: czesciowo_zgodna

Powody wyłączenia i nieprawidłowości:

Link do dokumentu z analizą o nadmiernym obciążeniu:

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2020-04-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-01-01

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-01-01

Osoba odpowiedzialna za treść Deklaracji: ⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

Deklarację sporządzono na podstawie: wlasna

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: Logonet ul. Piotrowska

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności:

Adres poczty elektronicznej osoby kontaktowej:

Numer telefonu do osoby kontaktowej:

Opis procedury wnioskowo-skargowej:

                                Dostępność architektoniczna:

Budynek przy ul. Kolejowa 8 w Sławoborzu, w którym siedzibę ma Urząd Gminy nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową, jest zlokalizowany w budynku piętrowym, pozbawionym windy.
Do budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób na wózkach. Parter budynku jest dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Istnieje możliwość wezwania pracownika urzędu, celem obsługi osoby mającej trudności w poruszaniu się.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak toalet dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego.Aplikacje mobilne:

Dodatkowe informacje: