W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy Sławoborze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: BIP - Urząd Gminy Sławoborze.

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-07.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-15.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Urząd Gminy Sławoborze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej: https://bip.slawoborze.pl

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-01-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Urząd Gminy Sławoborze.

Dodatkowe informacje oraz spis skrótów klawiaturowych

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i różnych przeglądarek. Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja tekstowa oraz wersja o zwiększonym kontraście. Możliwa jest też zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.

Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. Kombinacja klawiszy Shift+TAB cofnie fokus na poprzedni element nawigacji. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika. Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o informację. Osobą odpowiedzialną jest Marek Nikipierowicz. Kontakt: , tel. 94 364 74 62 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków dotyczących dostępności cyfrowej BIP - Urząd Gminy Sławoborze odpowiada Marek Nikipierowicz, , tel.94 364 74 62 .

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej witryny BIP lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie podmiotu którego żądanie dotyczy oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż wciągu 7 dni. 

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, Urząd Gminy Sławoborze niezwłocznie poinformuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Urząd Gminy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wyżej procedury można także złożyć wniosek do :

Rzecznika Praw Obywatelskich.
Witryna Internetowa Rzecznika
https://www.rpo.gov.pl/
Kontakt bezpośredni
biurorzecznika@brpo.gov.pl
800-676-676
Formularz kontaktowy (najszybsza forma)
https://www.rpo.gov.pl/wniosek/index.php?jezyk=0&poz;=1
Kontakt w języku migowym
http://www.rpo.gov.pl/pl/content/zloz-wniosek-0
Wzór pisma tradycyjnego do wysłania pocztą
http://www.rpo.gov.pl/pl/content/szablon-wniosku-do-rzecznika-praw-obywatelskich

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich (Link otwierany w nowym oknie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy  mieści się przy ul. Kolejowej 8, w miejscowości Sławoborze.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. Do pomieszczeń na piętrze prowadzą wyłącznie schody. W budynku nie ma windy i platformy przyschodowej. W przypadku interesanta z niepełnosprawnością ruchową pracownik merytoryczny obsługuje go w przystosowanym pomieszczeniu na parterze. 

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. 

Przed budynkiem po lewej stronie wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W przypadku braku miejsca istnieje możliwość zaparkowania przed wejściem do budynku.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. 

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących. 

 

DOSTĘP ALTERNATYWNY

Z uwagi na przeszkody techniczne uniemożliwiające dostanie się do niektórych pomieszczeń na piętrze, zapewniamy dostęp alternatywny poprzez obsługę w biurze przeznaczonym do obsługi osób z niepełnosprawnościami.  Pomieszczenie znajduje się na parterze za schodami po lewej stronie.

Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego po wcześniejszym zgłoszeniu drogą e-mail takiej potrzeby.  

Jeżeli nie możesz skorzystać z usług urzędu z powodu braku dostępności architektonicznej lub informacyjno – komunikacyjnej wypełnij  „WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI”

Wniosek o zapewnienie dostępności

Aplikacje mobilne

Brak

Dodatkowe informacje

DODATKOWE INFORMACJE ORAZ UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych
 • Podmiotowa strona BIP została zaprojektowana tak, aby jak największa liczba użytkowników mogła z niej swobodnie korzystać używając różnych systemów operacyjnych i przeglądarek. 
 • Dla osób słabo widzących przeznaczona została wersja tekstowa o zwiększonym kontraście. Możliwa jest także zmiana wielkości czcionki tekstu w opublikowanych artykułach.
 • Możliwość włączenia żółto-czarnej wersji witryny, zgodnie z zaleceniami sympozjum na temat modyfikacji tekstów internetowych dla ułatwienia czytelności.
 • Możliwość włączenia
 • Po witrynie BIP poruszać się można za pomocą klawiatury:
  • Klawisz „TAB” przesunie fokus do każdej z opcji nawigacji lub linków na ekranie. 
  • Kombinacja klawiszy „Shift + TAB” cofnie fokus na poprzedni element nawigacji.
  • Naciskając ENTER nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.
  • Używając strzałek „góra” i „dół”  można przewijać stronę.

 

Dodatkowe

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Wniosek o zapewnienie dostępności

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2020

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2021

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2022

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za rok 2023

Powiadom znajomego