W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sławoborze

 

ul. Kolejowa 8

78-314 Sławoborze

województwo zachodniopomorskie

 

tel. 94 364 75 59

fax 94 364 75 59

e-mail: ug@slawoborze.pl

strona internetowa: www.slawoborze.pl

ePUAP:  /UGS/SkrytkaESP

 

NIP: 672 204 98 98

REGON: 330920759

 

 

Polityka Ochrony Danych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych

w Urzędzie Gminy Sławoborze

oraz realizacji praw osób fizycznych

 1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:

  Urząd Gminy Sławoborze
  reprezentowany Wójta Gminy Sławoborze,
  ul. Kolejowa 8,
  78-314 Sławoborze
  tel.: 94 3647559, e-mail: ug@slawoborze.pl,

 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD) – Annę Kocur-Zychowicz, z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: ug@slawoborze.pl lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt 1 powyżej.

  Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.
 3. Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd:
  1. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie,
  2. wykonywanie przez Urząd zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Urzędowi,
  3. wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
  4. w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
 4. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych:
  1. podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
  2. podmioty, którym Urząd powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych):
  1. dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  2. sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
  3. usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
  4. ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,
  6. w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Urząd nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadań Urzędu.

Załączniki

Powiadom znajomego