W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sławoborze

 

ul. Kolejowa 8

78-314 Sławoborze

województwo zachodniopomorskie

 

tel. 94 364 75 59

fax 94 364 75 59

e-mail: ug@slawoborze.pl

strona internetowa: www.slawoborze.pl

ePUAP:  /UGS/SkrytkaESP

 

NIP: 672 204 98 98

REGON: 330920759

 

 

Polityka Ochrony Danych

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 
w Urzędzie Gminy Sławoborze
oraz realizacji praw osób fizycznych

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest:
Urząd Gminy Sławoborze

reprezentowany Wójta Gminy Sławoborze,
ul. Kolejowa 8,
78-314 Sławoborze
 tel.: 94 3647559, e-mail: ug@slawoborze.pl,

Administrator wyznaczył Inspektora0 Ochrony Danych (IOD) – Annę Kocur-Zychowicz, 
z którym może się Pani/Pan skontaktować drogą elektroniczną: ug@slawoborze.pl 
lub kierując korespondencję na adres administratora wskazany w pkt 1 powyżej.
Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących na mocy RODO.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Urząd: 
wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Urzędzie,
wykonywanie przez Urząd zadań realizowanych w interesie publicznym 
lub sprawowanie władzy publicznej powierzonej Urzędowi,
wykonanie zawartej z Panią/Panem umowy,
w celu wskazanym w wyrażonej przez Panią/Pana zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: 
podmioty uprawnione do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa (inni administratorzy),
podmioty, którym Urząd powierzył przetwarzanie danych osobowych zgodnie 
z zawartą umową (podmioty przetwarzające).
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wskazane w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. o narodowym zasobie archiwalnym 
i archiwach.
Przysługuje Pani/Panu prawo (w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych): 
 

- dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- usunięcia Pani/Pana danych osobowych, ale tylko w sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych nie następuje, w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego 
z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i lit. f) RODO,

- w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody – przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

                        Urząd nie podejmuje wobec Pani/Pana decyzji wywołujących dla Pani/Pana określone skutki prawne lub w inny istotny sposób na Panią/Pana wpływające, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, w tym profilowaniu.

                        Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

                        Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest: 

- wymogiem ustawowym, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,

- wymogiem umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości realizacji zadań Urzędu.

Załączniki

Powiadom znajomego