W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Sławoborze

 

ul. Kolejowa 8

78-314 Sławoborze

województwo zachodniopomorskie

 

tel. 94 364 75 59

fax 94 364 75 59

e-mail: ug@slawoborze.pl

strona internetowa: www.slawoborze.pl

ePUAP:  /UGS/SkrytkaESP

 

NIP: 672 204 98 98

REGON: 330920759

 

 

Podatek rolny na rok 2023

Platforma Przyjazne Deklaracje. Tu rozliczysz podatki i opłaty ON-LINE w 5 minut.

Nowa platforma deklaracje podatkowe

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

 1. dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,
 2. dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Ustalone zostały cztery okręgi podatkowe, do których zalicza się gminy oraz miasta w zależności od warunków ekonomicznych i produkcyjno-klimatycznych (gmina Sławoborze znajduje się w III okręgu podatkowym).

Stawka podatku rolnego za 1ha przeliczeniowy gruntu rolnego jest równowartością pieniężną 2,5 q żyta. Natomiast w stosunku do 1ha gruntu rolnego niestanowiącego gospodarstwa rolnego wysokość stawki stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w dniu 19 października 2022r. (M.P.2022.982), że średnia cena skupu żyta w ciągu 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt (kwintal), stanowiąca podstawę do wyliczenia podatku rolnego na rok 2023 (w roku 2022 wynosiła ona 61,48 zł).

W związku z powyższym stawki podatku rolnego w 2023 r. na terenie gminy Sławoborze wyniosą:

 • dla gruntów gospodarstw rolnych (2,5 q żyta x 74,05 zł od 1 ha przeliczeniowego) – 185,12 zł [w 2022r. – 146,15 zł]
 • od 1ha pozostałych gruntów - niestanowiących gospodarstwa rolnego, czyli poniżej 1 ha (5 q żyta x 74,05 zł od 1 ha fiz.) - 370,25 zł [w 2022 r. – 307,40 zł]

Osoby prawne są zobowiązane:

 • składać deklaracje (do pobrania poniżej) na dany rok podatkowy w terminie do dnia 15 stycznia, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
 • wpłacać bez wezwania, obliczony w deklaracji podatek rolny
 • Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe

Pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 lutego 2008 r. zawiera wytyczne co do prawidłowego naliczenia podatku rolnego. (sygn. K-0542-14/BS/08). Jednostkowe stawki podatku rolnego i leśnego mogą być określane w częściach niższych od 1 grosza, a więc w dowolnej liczbie cyfr po przecinku. Powyższy pogląd wyraził NSA w wyroku z dnia 14 września 1995 r. (sygn. akt SA/Lu 446/95), stwierdzając, iż żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie zakazuje ustalenia stawek podatku od nieruchomości w kwotach niższych od 1 grosza. Innym zagadnieniem jest wymiar podatku. Zasady zaokrąglania kwot podatków określa art. 63 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym kwoty podatku zaokrągla się do pełnych złotych.

Osoby fizyczne są zobowiązane:

 • złożyć informację w sprawie podatku rolnego (do pobrania poniżej) w przypadku wystąpienia okoliczności powodujących powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności
 • Kwoty należnego podatku należy wpłacać na indywidualne konta bankowe
 • Jeżeli grunty stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek rolny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne

Od lipca 2019 r. możliwe jest składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP: /UGS/skrytka

Złożone dokumenty muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Terminy płatności podatku:

 • 15 marca
 • 15 maja
 • 15 września
 • 15 listopada

Od 1 lipca 2019 r. istnieje obowiązek stosowania ujednoliconych wzorów formularzy informacji i deklaracji dotyczących podatku rolnego.

 

Powiadom znajomego